Установка настінного карнизу

1. При помощи рулетки оконный проем и карандашом пометьте месторасположение кронштейнов. Приложите опорную пластину первого кронштейна к сделанной вами отметке. Вставляя карандаш в отверстия под шурупы, сделайте отметки.

2. Используя сверло по бетону, просверлите три отверстия для опорной пластины первого кронштейна. Вставьте дюбели, приложите опорную пластину к стене и закрепите ее шурупами (дюбели и шурупы входят в комплект).

3. Закрепите чашку кронштейна на опорной пластине, закрутив её по часовой стрелке.

4. Вставьте стойку кронштейна в чашку и зафиксируйте её, вкрутив крепежный винтик сбоку шестигранным ключом или маленькой отверткой. Не затягивайте его полностью: вы сделаете это в конце работы.

5. Прикрепите карниз к первому кронштейну, вставьте его во второй, сверху карниза положите строительный уровень. При необходимости отрегулируйте высоту второго кронштейна, сделав соответствующие пометки карандашом в отверстиях карниза.

6. Прикрепите вторую опорную пластину кронштейна вместе с самим кронштейном к стене (см. п. 2 – 4). Вставьте карниз в один из кронштейнов и наденьте на трубу кольца. Оставьте два кольца по краям карниза.

7. Вставьте карниз во второй кронштейн так, чтобы края трубы выступали за кронштейны на одинаковое расстояние. Шестигранником или отверткой затяните крепежные винты сбоку кронштейнов.

1. За допомогою рулетки віконний проріз і олівцем позначте місце розташування кронштейнів. Прикладіть опорну пластину першого кронштейна до зробленої вами позначці. Вставляючи олівець в отвори під шурупи, зробіть позначки.

2. Використовуючи свердло по бетону, просвердлите три отвори для опорної пластини першого кронштейна. Вставте дюбелі, прикладіть опорну пластину до стіни і закріпіть її шурупами (дюбелі і шурупи входять в комплект).

3. Закріпіть чашку кронштейна на опорній пластині, закрутивши її за годинниковою стрілкою.
4. Вставте стійку кронштейна в чашку і зафіксуйте її, укрутивши кріпильний гвинтик збоку шестигранним ключем або маленькою викруткою. Не затягуйте його повністю: ви зробите це в кінці роботи.

5. Прикріпіть карниз до першого кронштейну, вставте його в другій, зверху карниза покладіть будівельний рівень. При необхідності відрегулюйте висоту другого кронштейна, зробивши відповідні позначки олівцем в отворах карниза.

6. Прикріпіть другу опорну пластину кронштейна разом з самим кронштейном до стіни (див. П. 2 – 4). Вставте карниз в один з кронштейнів і надіньте на трубу кільця. Залиште два кільця по краях карниза.

7. Вставте карниз в другій кронштейн так, щоб краю труби виступали за кронштейни на однакову відстань. Шестигранником або викруткою затягніть кріпильні гвинти збоку кронштейнів.